zielony
mis
Refleksyjny wychowawca w żłobku
III Ogólnopolskie Seminarium w Łodzi
5 - 6 listopada 2009 r.
gwiazda
kostka Organizatorzy
puchatekStrona główna

Honorowy Patronat:

Organizatorzy:

Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ

Współpraca merytoryczna:

Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Sponsorzy

GLAXOSMITHKLINE


2010-06-24

Zawód "wychowawca małego dziecka" - obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

W Dzienniku Ustaw nr 82 z dnia 17 maja 2010 r. poz. 537 ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne w zakładce "Materiały"


2010-02-15

Udało się !

10 lutego 2010 r. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Departamentu Rynku Pracy potwierdzające utworzenie nowego zawodu "wychowawca małego dziecka"

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne w zakładce "Materiały"


2010-01-29

29 stycznia 2010 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne w zakładce "Materiały"


2010-01-26

26 stycznia 2010 r.wpłynęła odpowiedź od Rzecznika Praw Dziecka

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne w zakładce "Materiały"


2010-01-05

Wobec braku możliwości utworzenia nowej specjalności "wychowawca małego dziecka" zwróciliśmy się ponownie do Departamentu Rynku Pracy MPiPS z wnioskiem o umożliwienie pracy w żlobku osobom z wyższym wykształceniem pedagogicznym, poprzez uzupełnienie instytucją żłobka (który jest zakładem opieki zdrowotnej) opisu istniejącego zawodu "Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych".

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne w zakłądce "Materiały"

Prośbę o poparcie wniosku skierowaliśmy do:

[Treść pisma] - pozostałe ma dostępne są w zakładce "Materiały"


2009-12-17

17 grudnia 2009 r. dostaliśmy odpowiedź z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

[Treść pisma] - pozosłe pisma dosępne są w załadce "Materiały"


2009-12-15

15 grudnia 2009 r. wpłynęła informacja od Rzecznika Praw Dziecka

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne są w zakładce "Materiały"


2009-12-11

11 grudnia 2009 r. wpłynęła opinia Departamentu Świadczeń Rodzinnych w w/w sprawie

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne są w zakładce "Materiały"


2009-12-03

3 grudnia 2009 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Rynku Pracy MPiPS, w której zostaliśmy poinformowani, że Ministerstwo nie widzi możliwości utworzenia zawodu wychowawcy małego dziecka. Jednocześnie Departament Rynku Pracy wystąpił do Departamentu Świadczeń Rodzinnych o opinię odnoścnie utworzenia specjalności - wychowawca małego dziecka

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne są w zakładce "Materiały"


2009-11-10

Szanowni Uczestnicy III Ogólnopolskiego Seminarium w Łodzi "Towarzyszenie dziecku w rozwoju".

Dziękuję Państwu za spotkanie 5-6 listopada 2009r. Jestem Państwu wdzięczna, że przyjęliście zaproszenie i podjęliście trud wyprawy do Łodzi. Mam świadomość, że byliście Państwo zmęczeni. Tym bardziej dziękuję za okazany nam szacunek i pozostanie do końca w drugim dniu. Tak dużo było tematów do rozmów..., tak mało było czasu..., tak szybko minęło...

Rozumiem teraz dobrze koncepcje szkoleń kilkudniowych z uczestnikami przebywającymi w jednym miejscu. Chyba na przyszłość w tym kierunku trzeba myśleć o naszych spotkaniach.

Celem minionego spotkania było przekazanie naszych odczuć, że lżej nam się pracuje wiedząc, że możemy czegoś nie wiedzieć, że mamy też czas i wiedzę gdzie szukać pomocy i odpowiedzi, że codzienność z wątpliwościami jest interesująca.

Zaczęliśmy - od Osoby Dziecka - poszukiwania odpowiedzi dla nas samych - jak my Je postrzegamy? Stąd nasze pytania i możliwości dokonania przez nas - dorosłych - wyboru miejsca w relacji z dzieckiem: dziecko jest bawione, czy bawi się; jest karmione, czy je posiłek; jest uczone, czy uczy się? Dorosły wyręcza, narzuca, pilnuje, czy pomaga, inspiruje pomysłem, organizacją otoczenia w sposób stymulujący rozwój dziecka i obserwuje?

Mam duży niedosyt, że nie rozmawialiśmy o pozostałych bardzo ważnych elementach życia żłobkowego. Nie oznacza to, że traktujemy je inaczej - myślę tu o pielęgnacji, profilaktyce zdrowotnej, żywieniu, normach do wypracowania - nie tylko powierzchni, także zatrudnienia, żywienia czy też spraw dotyczących efektywności finansowej, pracy, rozwiązywania konfliktów... Każdy z Państwa ma zapewne sprawdzone pomysły i sposoby, które mogłyby rozszerzyć "horyzont myślowy" innym.

Myślę też, że to dobrze, że mamy niedosyt. Oznacza to, że potrzebujemy spotkań cyklicznych np. raz w roku. Tematami moglibyśmy się podzielić, żeby "ogarnąć" całość działań dotyczących placówek żłobkowych. Co Państwo o tym sądzicie?

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do "burzy mózgów".

Halina Mazur. MZŻ w Łodzi


2009-11-09

9 listopada 2009 r. skierowana została prośba o poparcie wniosku o utworzenie zawodu "Wychowawca małego dziecka" do:


2009-11-05

5 listopada 2009 r. został wysłany do Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodu wychowawca nowej specjalności - Wychowawca małego dziecka"

[Treść pisma] - pozostałe pisma dostępne są w zakładce "Materiały"


2009-10-29

W zakładce "Materiały" zostały umieszczone pisma:

Ze względu na napięty program Seminarium nie będzie możliwości plenarnej dyskusji w tym temacie, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z tymi tekstami.
Ewentualne Państwa uwagi, prosimy umieszczać na naszej stronie w zakładce "Komentarze"


2009-10-12

UWAGA!

W związku z awarią systemu komputerowego, osoby rejestrujące się drogą elektroniczną w dniach 5-12.10 br. proszone są o dokonanie ponownej rejestracji i kontakt telefoniczny z sekretariatem MZŻ (42 632 23 61).


2009-09-28

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w III Seminarium, które będzie spotkaniem osób zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji zawodowych w pracy z małym dzieckiem w żłobku

Wypracowane w łódzkich żłobkach standardy pracy z małym dzieckiem - projekty pedagogiczne – pozwalają orientować nasze działania wychowawcze w odniesieniu do koncepcji „Towarzyszenia dziecku w rozwoju”.

Podczas tego seminarium stawiamy pytanie „W jaki sposób zapewnić zgodność projektu z codzienną praktyką?”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III Seminarium i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

::
::
::
::